20240425 004 zakonczenie kadencji radyW dniu 25 kwietnia 2024 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Czarnożyły, podczas której podsumowano kadencję 2018 - 2024 samorządu gminnego. 

W obradach udział wzięli udział wszyscy radni VIII kadencji, wójt gminy, z-ca wójta, skarbnik, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz sołtysi z terenu gminy Czarnożyły.

Zakończenie obrad było bardzo uroczyste i pełne emocjonujących przemówień. Podziękowania, podsumowania i refleksje dominowały podczas sesji. Za owocną współpracę w czasie najdłuższej, bo trwającej aż pięć i pół roku kadencji, podziękował Przewodniczący Rady Gminy Czarnożyły - Jerzy Łabęcki  oraz Wójt Gminy Czarnożyły - Andrzej Modrzejewski. Szczegolne słowa podziekowań kierowali radni kończący pracę w radzie gminy.

Wszyscy radni oraz wót gminy otrzymali pisemne gratulacje, podziękowania oraz pamiątkowe fotografie i publikacje książkowe.

Skład Rady Gminy Czarnożyły VIII kadencji 2018-2024: 

Jerzy Łabęcki Przewodniczący Rady, Stanisław Kosowski V-ce Przewodniczący, Józef Zawada V-ce Przewodniczący

Członkowie: Jerzy Bajzert, Tomasz Kuźnik, Jolanta Krysztofińska, Jerzy Maras, Piotr Marciniak, Jarosław Mikołajczyk, 

Sławomir Mikołajczyk, Włodzimierz Niemczyński, Anna Sobota, Józef Szwaba, Milena Wojewoda, Jarosław Wróbel.

logomikroporady

 

 gops logo