logo wfosigwGmina Czarnożyły informuje, że przystępuje do realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Łagiewnikach przy udziale środków pochodzących z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zostało ogłoszone w dniu 29 lutego br.  

 

Zakres termomodernizacji obejmuje m.in.:

  • Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/(mK) i grubości warstwy ocieplenia 20,0 cm
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą bezspoinową z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ =0,034 W/mK
  • Wymiana okien zewnętrznych na parterze budynku ze względu na niski współczynnik przenikania ciepła na nowe okna z profili PVC z niskoemisyjnym zestawem szyb (szyby zespolone, potrójne z pierwszą szybą od wewnątrz w wykonaniu bezpiecznym VSG 33.2 ), o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,900 W/(m2K) oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U ≤ 1,300 W/(m2K). - Modernizacja systemu produkcji i dystrybucji c.w.u. poprzez montaż nowego akumulacyjnego, wysokosprawnego i energooszczędnego elektrycznego ogrzewacza wody z podwójnym zbiornikiemdo zasilania wielu punków poboru.
  • Modernizacja oświetlenia wewnętrznego poprzez demontaż istniejących opraw z żarowymi i fluorescencyjnymi źródłami światła oraz montaż nowych wysokosprawnych opraw z energooszczędnymi źródłami światła typu LED, dostosowanych do funkcji budynku i dobranych na podstawie aktualnych norm dla oświetlenia
  • Modernizacja układu grzewczego poprzez demontaż istniejącej technologii kotłowni i montaż nowej technologii oraz nowego źródła ciepła w postaci wysokosprawnego automatycznego kotła spalającego biomasę w postaci pelletu drzewnego.

Poprzez realizację niniejszego zadania nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię i poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Łagiewniki a przez to - minimalizacja kosztów jego utrzymania.

Wartość ogólna zadania: 420 000,00 zł (wartość szacunkowa) w tym środki WFOŚiGW w Łodzi: 289 280,00 zł (środki pochodzące z umorzenia pożyczki)

www.wfosigw.lodz.pl

logomikroporady

 

 gops logo