logo fundusz sprawiedliwosciW dniu 09 listopada 2023 roku w sali OSP w Raczynie nastąpiło przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach zadania "Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem". 
Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
W ramach tego dofinansowania zakupiono sprzęt ratowniczy i wyposażenie osobiste dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie za kwotę 59.995,00 zł. Przekazanie sprzętu i wyposażenia dokonał Wójt Gminy Czarnożyły - Pan Andrzej Modrzejewski na ręce przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie.
Każdy zakupiony w ramach dofinansowania sprzęt został oznakowany logiem Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości oraz formułą “Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie otrzymała:

  • kamerę termowizyjną,
  • sześć kompletów ubrań specjalnych,
  • sześć par obuwia specjalnego,
  • sześć sztuk hełmów strażackich,
  • torbę medyczną.

Łączna wartość realizacji zadania wyniosła 59 995,00 zł w tym dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 59 195,00 zł, wkład własny Gminy Czarnożyły 800,00 zł.
Sprzęt, który trafił do strażaków ratowników z OSP Raczyn ma na celu poprawę sprawności prowadzenia akcji ratowniczych oraz niesienia profesjonalnej pomocy pokrzywdzonym w zdarzeniach.

logomikroporady

 

 gops logo