20231111 56 powiatowe swieto niepodleglosciW dniu 11 listopada 2023 r. przypada 105 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. To najważniejsze święto państwowe. Dla wielu Polaków to dzień zadumy nad historią i okazja do wyrażenia uczuć patriotycznych. 

 

W tym wyjątkowym dniu Powiatowe Obchody Święta Niepodległości odbyły się w Czarnożyłach. Tegoroczne uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Bartłomieja Ap. w Czarnożyłach celebrowana przez proboszcza parafii ks. Marka Jelonka, w której uczestniczyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy całego powiatu wieluńskiego.  Następnie, w asyście Czarnożylskiej orkiestry dętej, biało czerwony patriotyczny pochód przeszedł na miejscowy cmentarz, gdzie przy obelisku upamiętniającym ofiary wojny bolszewickiej oraz przy grobie nieznanego żołnierza delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki i zapaliły znicze. Organizatorami tegorocznych obchodów byli Wójt Gminy Czarnożyły Andrzej Modrzejewski oraz Starosta Wieluński Marek Kieler.

W uroczystościach uczestniczyli:

 • Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i byłych Wieźniów Politycznych w Sieradzu Przemysław Wieczorek wraz z przedstawicielami środowisk kombatanckich
 • Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik
 • Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska
 • Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Kiedos
 • Starosta Wieluński Marek Kieler
 • Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba
 • Przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Owczarek wraz z radnymi
 • Burmistrz, Wójtowie i Przewodniczacy Rad Gmin wraz z radnymi z terenu powiatu wieluńskiego
 • przestawiciele służb, inspekcji i straży z terenu powiatu
 • kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Wieluńskiego
 • dyrektorzy, kierownicy, nauczyciele, pracownicy, sołtysi z terenu Gminy Czarnożyły
 • jednostki z ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Czarnożyły
 • mieszkańcy gminy i powiatu

Uczestnicy uroczystości w auli Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach wysłuchali okolicznościowych przemówień organizatorów i zaproszonych gości. Refereat nawiązaujący do lokalnych wydarzeń patriotycznych wygłosiła wicedyrektor szkoły Alicja Śnietura.

Kolejno część artystyczną obchodów rozpoczął spektakl pt.: "Jej wysokość wolność" przygotowany i zaprezentowany przez uczniów szkoły ze wspraciem młodzieżowego zespołu "Spontan". Następnie na scenie pojawił się zespół śpiewaczy "Głosy Rannej Rosy" pod kierownictwem dyrektora miejscowego ośrodka kultury Joanny Kałdońskiej, który zaprezentował kilka utworów patriotycznych. Czarnożylska orkiestra dęta pod batutą Ireny Siorek porwała uczestników uroczystości do wspólnego śpiewu najpopularniejszych utworów o tematyce niepodległościowej.

Część oficjalną Powiatowych Obchodów Święta Niepodległości Czarnożyły 2023 r. zakończyła "Rota"

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”- Józef Piłsudski

logomikroporady

 

 gops logo