logo rpo efrrGmina Czarnożyły rozpoczęła realizację inwestycji "Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowego wykonania zadania polegającej na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czarnożyły" w ramach projektu pn. „Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w gminie Czarnożyły”. 
W dniach 15 - 26 maja 2023 r. na terenie indywidualnych posesji zgłoszonych do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona inwenatryzacja warunków technicznych związana z pracami projektowymi montażu intalacji fotowoltaicznych.

Imiennie upoważnieni przez Gminę Czarnożyły przedstawiciele firmy „Flexipower Group Sp. z o.o. sp. k.” z siedzibą w Kudrowicach, będą prowadzić prace inwentaryzacyjne po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z właścielami nieruchomości.

Pozytywny wynik przeprowadzonej inwentaryzacji kontynuacje prac projektowych i montażu paneli fotowoltaicznych.

logo rpo 2022

logomikroporady

 

 gops logo