logo rpo efrr

Gmina Czarnożyły rozpoczęła realizację inwestycji "Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowego wykonania zadania polegającej na dostawie i montażu kotłów na biomasę na terenie Gminy Czarnożyły" w ramach projektu pn. „Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w gminie Czarnożyły”. 

W dniach 20 - 26 marca 2023 r. na terenie indywidualnych posesji zgłoszonych do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona inwenatryzacja warunków lokalowych, technicznych oraz inspekcja kominowa związana z pracami projektowymi montażu kotłów na pellet.

Imiennie upoważnieni przez Gminę Czarnożyły przedstawiciele firmy „ECO-TEAM Spółka z o.o., sp. k. ” z siedzibą w Częstochowie, będą prowadzić prace inwentaryzacyjne i kominiarskie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z właścielami nieruchomości.

Pozytywny wynik przeprowadzonej inwentaryzacji i inspekcji pozwoli na kontynuacje prac projektowych i montażu kotłów.

Więcej o projekcie pisaliśmy tutaj

logo rpo 2022

logomikroporady

 

 gops logo