2021 09 07 policzKampania społeczna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Policz i nie przelicz się!” zwraca uwagę społeczeństwa na ryzyko utraty oszczędności i konieczność zachowania ostrożności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

 

Niskie stopy procentowe zachęcają konsumentów do zakupu nieruchomości na kredyt oraz lokowania środków w różnego typu instrumenty finansowe. Związane jest z tym duże ryzyko realnej utraty oszczędności bądź niemożności spłaty zobowiązań w przyszłości.

 

UOKiK przygotował dwa 30-sekundowe spoty przeznaczone do emisji w telewizji i radiu.

Policz i nie przelicz się – Materiał video - Nieruchomości

Policz i nie przelicz się - Materiał video - Inwestycje

 

logomikroporady

 

 gops logo