2021 09 06 droga michalkow 10Trwają intensywne prace związane z remontem drogi gminnej Nr 117454E Czarnożyły - Michałków - Kąty. Wykonawca zrealizował roboty przygotowawcze, poszerzenie pasa drogowego oraz korekcyjne wyrównanie istniejącej nawierzchni. 

Obecnie trwają prace związane z układaniem warstwy wyrównującej z mieszanek asfaltowych. Kolejno położona zostanie druga wartswa asfaltowa, która stanowić będzie nową nawierzchnię jezdni. Do prac wykończeniowych należy obustronne odtworzenie poboczy z kruszywa mineralnego na szerokości 0,75 m

Firma "RAFALIN” Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Blachowni zakończy remont w terminie do końca września 2021 r..

Łącznie remont drogi zostanie przeprowadzony na długości 3,2 km oraz szerokości ok. 4,5 mb.

 

Wartość inwestycji wynosi 1 201 820,02 zł brutto. Gmina Czarnożyły na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 959 563,00 zł.

 

tablica rfrd 2021 v2

logomikroporady

 

 gops logo