Trwają prace związane z montażem instalacji solarnych na budynkach właścieli prywatnych w ramach projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2016 – 2020.

W ramach zadania inwestycyjnego firma Sanito z Warszawy zamontuje w 247 lokalizacjach komletne instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użtkowej obejmujące:

 • 145 instalacji solarnych składających się z dwóch kolektorów, zbiornika do magazynowania wody oraz systemu pomp i automatyki oraz
 • 102 instalacji solarnych składających się z trzech kolektorów, zbiornika do magazynowania wody oraz systemu pomp i automatyki.

Ponadto obiekty oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody wyposażone zostaną w instalację fotowoltaiczne o mocy ponad 39 kW każda.

Wartość inwestycji po przetargu wynosi ponad 3 mln 640 tys. zł, koszty kwalifikowane w wysokości 85 % pokryte zostaną ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków niskiej emisji na terenie Gminy Czarnożyły.

Szczegółów dotyczących prowadzonych prac można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czarnożyły pokój nr 5 oraz pod nr telefonu 43 841 68 05, lub bezpośrednio u wykonawcy - koordynator robót - Andrzej Nowak tel. 533 334 534.

Zgodnie z zapisami zawieranych z mieszkańcami umów o zobowiązaniu do wniesienia wkładu własnego do projektu :Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły" przypominamy, że

 • wpłaty wkładu własnego należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Czarnożyły
  Bank Spółdzielczy Ziemii Wieluńskiej O/Czarnożyły
  nr 50 9244 0003 0000 1283 2000 0270
 • w tytule przelewu należy wpisać nr umowy, imię nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości której wpłata dotyczy

Zgodnie z zapisami zawieranych z mieszkańcami umów o zobowiązaniu do wniesienia wkładu własnego do projektu :Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły" informujemy, że

 • wpłaty wkładu własnego należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Czarnożyły
  Bank Spółdzielczy Ziemii Wieluńskiej O/Czarnożyły
  nr 50 9244 0003 0000 1283 2000 0270
 • w tytule przelewu należy wpisać nr umowy, imię nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości której wpłata dotyczy

Pięrwszą częśc wkładu własnego należy przekazać do dnia 15 lipca 2018 r., pozostałą kwotę do 15 listopada 2018 r.

W dniu 25 maja 2018 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach właścicieli prywatnych oraz instalacji fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016 – 2020. 

Do postępowania przystąpiło dwóch oferentów, z których najkorzystneijszą ofertę złożyła firma Sanito z Warszawy. Wykonawca do 30 listopada 2018 r. w 247 gospodarstwach mieszkańców gminy zaprojektuje i zainstaluje kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ponadto w roku 2019 obiekty Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody będą zasilane energią elektryczną z paneli fotowoltanicznych o mocy około 40 kW każda.

Wartość inwestycji po przetargu wynosi ponad 3 mln 640 tys. zł, koszty kwalifikowane w wysokości 85 % pokryte zostaną ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków niskiej emisji na terenie Gminy Czarnożyły.