Skład Rady Gminy Czarnożyły w kadencji 2014-2018:

Imię i nazwisko

Funkcja

Jerzy Łabęcki

Przewodniczący Rady

Bajzert Jerzy

W-ce Przewodniczący Rady

Jaskuła Andrzej

Członek Rady

Kosowski Stanisław

Członek Rady

Krysztofińska Jolanta

Członek Rady

Maras Jerzy

Członek Rady

Marciniak Piotr

Członek Rady

Mariański Grzegorz

Członek Rady

Mikołajczyk Jarosław

Członek Rady

Mikołajczyk Sławomir

Członek Rady

Niemczyński Włodzimierz

Członek Rady

Rosiński Waldemar

Członek Rady

Szwaba Józef

Członek Rady

Tomala Halina

Członek Rady

Zawada Józef

Członek Rady