Koordynowanie działań z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach. Powstał on w 1985r. i stanowi centralne miejsce imprez gminnych. Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i rekreacyjnym. W jego szerokiej ofercie znajdują się propozycje zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłej części społeczności.
    
Gminny Ośrodek Kultury realizuje następujące zadania:

  • organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów i spotkań
  • prowadzenie sekcji i kół zainteresowań (np. nauka tańca, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, nauka gry w szachy itp.)
  • organizowanie imprez rozrywkowych (zabaw, dyskotek, festynów)
  • świadczenie usług w zakresie swojej działalności, promowanie działalności ośrodka w mediach lokalnych.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Orkiestra Dęta uświetniająca swoją obecnością uroczystości gminne oraz zespół folklorystyczny „Opojowianie”. Zespół  powstał w 1984 roku i od tego momentu kultywuje tradycje i osiąga sukcesy na przeglądach krajowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach
Czarnożyły 48 A
98-310 Czarnożyły    
Tel. 43 84 16 282

www.gokczarnozyly.pl

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek       8.00 - 16.00
  • Wtorek              10.00 - 17.00
  • Środa                10.00 - 17.00
  • Czwartek           10.00 - 17.00
  • Piątek                10.00 - 17.00