b_200_150_16777215_00_images_2017_2017-06-18-festyn-gok.jpgGminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach zaprasza na Festyn Gminny "Kwiaty Lata", który odbędzie się w dniu 18 czerwca 2017 r. w godzinach 15 - 24 na Terenie Rekracyjnych w Czarnożyłach.  

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_banery_logo-wfosigw.jpegZadanie pod nazwą:
„Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnożyły” 
dofinansowano w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Wartość ogólna zadania: 1 928 254,65 zł, w tym pożyczka w kwocie 1 140 000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz środowiska naturalnego poprzez zwiększenie przepustowości gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnożyły.  

www.zainwestujwekologie.pl

b_200_150_16777215_00_images_2017_2017-06-12-projekt-ekologiczny-szkola-lagiewniki-12.jpgW dniu 12 czerwca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łagiewnikach miało miejsce uroczyste zakończenie proejktu ekologicznego „Zdrowo jem – mam energię na cały dzień”. Podsumowaniem zrealizowanego projektu było spotkanie władz samorządowych i rodziców z uczniami oraz gronem pedagogicznym, podczs którego wychowankowie szkoły z Łagiewnik zaprezentowali słowno-muzyczne przestawienia o tematyce zdrowego odżywiania.  

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_banery_pge.jpgPGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:  

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2017_2017-06-09-projekt-unijny-szkola-02.jpgTrwa realizacja projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły" współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności XLI. Wysoka jakość edukacji XI.1.2. Kształcenie ogólne. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2017_2017-06-09-remonty-szkoly-01.jpgSzkoła Podstawowa w Wydrzynie oraz Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach zostały doposażone o nowe komputery. W każdej z tych placówek zainstalowano po 15 komputerów (stacjonarnych lub laptopów).  

Czytaj więcej...