20220517 piknik wojskowy smallZapraszamy na piknik wojskowy w Wieluniu!. 21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji, w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”. 

Czytaj więcej...

20220516 004 remont gromadzice czarnozylyRozpoczęły się roboty budowlane dotyczące remontu drogi powiatowej Czarnożyły-Gromadzice. Firma DOMAX z Boronowa przystąpiła do prac ziemnych na poboczach pasa drogowego. 

Czytaj więcej...

20220513 zglos budoweOd 3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. zabudowy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat budowy „domu bez formalności”. 

Czytaj więcej...

logo polski lad smallGmina Czarnożyły w ramach pozyskanego dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład ogłosiła przetarg na realizację projektu "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czarnożyły". 

Czytaj więcej...

20220511 odnawialne zrodla energiiGmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie na realizację montażu odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach prywatnych w ramach konkursu Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Czytaj więcej...

20220503 015 florian gminnyW dzień poprzedzający święto patrona strażaków w kościele Św. Bartłomieja w Czarnożyłach sprawowana jest Msza Święta w intencji zmarłych i żywych strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i parafii Czarnożyły. Tegoroczne obchody święta strażaków były połączone z uroczystością poświęcenia i przekazania lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Czarnożyły. 

Czytaj więcej...

logomikroporady

 

 gops logo