Gmina Czarnożyły , wchodząca w skład powiatu wieluńskiego, położona jest w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego.

Sąsiaduje z gminami: Wieluń, Biała, Lututów, Ostrówek.

Czarnożyły położone są w odległości około 7 km od Wielunia - w kierunku południowym, 40 km od Sieradza - w kierunku północno - wschodnim.

 


Wyświetl większą mapę

Obszar gminy Czarnożyły charakteryzuje się typowym klimatem przejściowym pomiędzy wpływem mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego oraz pomiędzy klimatem wyżyn i nizin. Średnie opady roczne wynoszą 500 -550 mm. Okres wegetacji wynosi ok. 240 dni. Natomiast średnia roczna temperatura +8°C.

Od strony południowo-wschodniej przebiega rzeka Pyszna, a od zachodniej rzeka Oleśnica, są one podstawowymi odbiornikami wód z terenu gminy.

Zauważyć można również powolne stepowanie obszaru gminy poprzez obniżanie się wód gruntowych oraz negatywne oddziaływanie Zagłębia Bełchatowskiego. Lasy zajmują ok. 18 % powierzchni gminy (przy 20 % średniej wojewódzkiej) -powierzchnia leśna wynosi 12,64 km2.


Liczba mieszkańców
(dane z 2016 roku):


Czarnożyły 1237
Działy 38
Emanuelina 68
Gromadzice 318
Kąty 149
Leniszki 85
Łagiewniki 499
Opojowice 277
Platoń 140
Raczyn 589
Staw 341
Stawek 174
Wydrzyn 655
RAZEM: 4570
Powierzchnia
i jej zagospodarowanie:


użytki rolne 5177 (ha)
51,77 km2
tereny zurbanizowane 493 (ha)
4,93 km2
tereny leśne 1276 (ha)
12,76 km2
nieużytki 54 (ha)
0,54 km2
Powierzchnia Gminy 70,00 km2

logomikroporady

 

 gops logo