Starosta Wieluński zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Wieluńskiego.

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) informuje,
że zgodnie z art. 8 ww. ustawy od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Wieluńskiego rozpoczną funkcjonowanie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Ww. punkty będą mieściły się w następujących lokalizacjach:

  1. Wieluń – budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń; (wejście od  ul Szkolnej); nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 13:00
  2. Pątnów – budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie, Pątnów 50a, 98-335 Pątnów; - nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 13:00
  3. Łyskornia – budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała; - nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:00 – 19:00.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą radcowie prawni oraz adwokaci. Radcowie prawni świadczyć będą pomoc prawną w poniedziałki, wtorki i co drugą środę, a adwokaci w pozostałe dni.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego