b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-03-02-dzien-kobiet-gromadzice-05.jpgUroczystości związane ze obchodami Święta Kobiet wpisały się już w tradycję miejscowości Gromadzice i całej Gminy Czarnożyły. Tegoroczne wydarzenie w wyremontowanej Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadzicach w dniu 2 marca 2019 r. zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Gromadzicach wraz z ochotnikami jednostki OSP.  

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-02-28-biesiada-ostatkowa-01.jpgW dniu 28 lutego 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach zorganizowano "biesiadę ostatkową z pączkiem i faworkiem". Spotkanie otworzyły Dyrektor GOK w Czarnożyłach – Joanna Kałdońska oraz Przewodnicząca Stowarzyszenia "Aktywni Razem w Czarnożyłach" - Regina Wojtuniak. w uroczystości więzły udział członkienie wszystkich kół gospodyń wiejskich z terenu gminy, przedstawiciele samorządu gminnego, duchowieństwa oraz zainteresowani mieszkańcy. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-03-01-dni-otwarte-przedszkole-wydrzyn-small.jpgDyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie zaprasza na Dni Otwarte Przedszkola w Wydrzynie, które odbędą się w dniu 6 marca 2019 r. w godzinach 9 - 11 w siedzibie placówki.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_banery_fundusze-europejskie.jpgKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach ogłasza Harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie „Aktywna Gmina Czarnożyły”współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-02-20-podaruj-zuzi-small.jpgPodaruj 1% dla Zuzi Mikołajczyk która cierpi na obustronną głuchotę czuciowo-nerwową.
Fundacja "Dotknij pomocy" KRS 0000419170
Mbank 46 1140 2017 0000 4802 1303 3515 dopisek ZUZIA. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-02-06-walne-zebranie-spolki-wodnej-01.jpgW dniu 6 lutego br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Czarnożyłach.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządu gminnego (Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Łabęcki, Wójt Gminy – Andrzej Modrzejewski) oraz przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Justyna Sadowska.  

Czytaj więcej...