PROW 2014 2020 logo kolorRozpoczęła się budowa infrastruktury do odprowadzania ścieków w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek III etap" 

W ramach inwestycji w miejscowości Stawek zostanie wykonana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami oraz włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Gromadzice.
Obecnie wykonawca - firma Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych z Wielunia prowadzi prace budowy rurociągu grawitacyjnego wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W terminie do 31 grudnia 2022 roku powstanie sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej o długości ponad 2,8 km, sieć tłoczna o długości ponad 1,7 km oraz tłocznia ścieków. Dodatkowo do posesji mieszkańców zostaną wykonane indywidualne przyłącza zakończone studzienką rewizyjną.
Wartość robót budowlanych wynosi 2 345 000,01 zł brutto, w budżecie na 2021 r. Gmina Czarnożyły przeznaczyła na realizację tego zadania 1 400 000 zł, w roku 2022 pozostałą do zapłaty kwotę wynagrodzenia wykonawcy.
Na realizację zadania Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizacji operacji „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły poprzez rozbudowę SUW i budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap III" w kwocie 1 999 999 zł

logomikroporady

 

 gops logo