2021 09 12 jubileusz straz raczyn 32W dniu 12 sierpnia 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Raczynie obchodziła jubileusz 100-lecia powstania jednostki. Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki pododdziałów i przemarszu do kościoła pw.św. Tekli w Raczynie. Mszę Świętą w intencji druhów z Raczyna celebrował miejscowy proboszcz ks. Tomasz Krawczyk, który w homilii przywołał trud poświęcenia i społecznej pracy strażaków. 

Następnie poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz druhowie w rytm marsza odgrywanego przez orkiestrę dętą z Naramic, udali się pod miejscową remizę gdzie odbyła się kolejna część uroczystości.
Wszystkich uczestników obchodów powitał Prezes jednostki OSP Raczyn – dh Tomasz Kuźnik, kolejno odczytano fragmenty kroniki jednostki z okresu jej powstania oraz 100 letniej działalności.
Z okazji jubileuszu na murach remizy została zamontowana tablica pamiątkowa o następującej treści: „W hołdzie strażakom założycielom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie”. Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy dokonał Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski.
Jednym z najważniejszych elementów uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh Rafał Rösner. Brązowe medale otrzymali: dh Janusz Dworak, dh Paweł Olejnik, , dh Piotr Szremski.
Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymały druhny: Paulina Olejnik, Weronika Stępień oraz Karolina Woźniak oraz druhowie: Dominik Bednarek, Łukasz Grabowski, Adam Szczepański, Damian Szczepański, Patryk Urbaniak, Wojciech Urbaniak, Adam Wierzba, Dawid Wierzba, Sławomir Wojewoda, Piotr Woźniak.
Odznakę za wysługę lat otrzymali druhowie: Tadeusz Grabowski, Tomasz Kuźnik, Marek Marczak, Paweł Olejnik, Rafał Rösner.
W swym przemówieniu Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski złożył serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób związanych z jednostką, którzy przyczynili się do jej rozwoju i działalności na rzecz społeczeństwa. Ponadto przywołując słowa hymnu Ochotniczych Straży Pożarnych dla wszystkich „Rycerzy Floriana” i ich rodzin złożył życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Kolejno słowa gratulacji i podziękowań wygłosili Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radny Sejmiku Województwa Andrzej Chowis, Radny Sejmiku Województwa Edward Kiedos, Starosta Wieluński Marek Kieler, przyjaciel jednostki Wojciech Szczęsny-Zarzycki oraz Sołtys Raczyna Wiesław Dera.
Uroczystość zbiegła się z uzyskaniem decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki w Raczynie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Akt włączenia z gratulacjami przekazał Komendant PSP w Wieluniu bryg. Tomasz Lewiński.
Dla zaproszonych gości oraz osób współpracujących i wspierających działalność jednostki ochotnicy z Raczyna przygotowali i wręczyli pamiątkowe statuetki.
Jubileuszowe obchody zakończyły się biesiadą strażacką w takt muzyki orkiestry dętej z Naramic oraz wyśmienitym poczęstunkiem przygotowanym przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Raczynie

logomikroporady

 

 gops logo