b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-10-29-manewry-szkola-czarnozyly-72.jpgW dniu 29 października 2019 r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach w jednej z sal lekcyjnych budynku po byłym gimnazjum wybuchł pożar. Dyrekcja szkoły niezwłocznie zaalarmowała straż pożarną oraz zarządziła ewakuację uczniów i nauczycieli z miejsca zagrożenia. 

Na miejsce pierwsza przybyła jednostka OSP Czarnożyły, której dowódca nakazał rozpoznanie zagrożenia i rozpoczęcie działań ratowniczo-gaśniczych. Następnie na miejsce zdarzenia dotarła jednostka z wieluńskiej komendy straży oraz zadysponowano kolejne jednostki z terenu gminy Czarnożyły: OSP Opojowice, OSP Raczyn, OSP Wydrzyn, OSP Gromadzice i OSP Staw. Podczas prowadzonych działań ratownicy w aparatach powietrznych odszukali troje poszkodowanych osób, z miejsca zagrożenia ewakuowano jednego ucznia z poparzeniami drugiego stopnia, uczennicę, która doznała otwartego złamania kończyny dolnej oraz ucznia z zatrzymaniem akcji serca i brakiem oznak życiowych. Ochotnicy niezwłocznie przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, do przyjazdu karetki pogotowia wdrożono tlenoterapię, skutecznie przeprowadzono reanimację, zaopatrzono złamania i urazy oraz przygotowano poszkodowanych do transportu. Z uwagi na rozmiar zagrożenia, liczbę poszkodowanych oraz skalę zniszczeń powołano sztab kryzysowy w którego skład weszli przedstawiciele władz gminy, dyrekcji szkoły, komendy powiatowej straży oraz dowódcy akcji. Godzinna akcja zakończyła się powodzeniem podjętych działań, ewakuowano wszystkich uczniów, sprawnie zaopatrzono i przetransportowano poszkodowanych do szpitala, ugaszono zarzewie ognia oraz przewietrzono budynek.
Tak został zrealizowany scenariusz manewrów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnożyły.

To tylko ćwiczenia których, celem było sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu podstawowego ratowników.
Ocenie podlegała praca dowódców w zakresie kierowania i realizacji wyznaczonych działań bojowych oraz przygotowanie i czas reakcji strażaków w przypadku realnego zagrożenia. Manewry zostały zorganizowane przez Zarząd Gminny OSP RP w Czarnożyłach we współpracy z Komendą PSP w Wieluniu. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki OSP z terenu Gminy Czarnożyły oraz jednostka ratowniczo gaśnicza komendy powiatowej.
Podczas ćwiczeń nadzór nad jednostkami OSP sprawował Komendant Gminny dh Janusz Małyszka, Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu – bryg. Tomasz Lewiński, Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski. Podsumowania ćwiczeń dokonał dowódca ćwiczeń - naczelnik wydziału operacyjnego PSP w Wieluniu - bryg. Jacek Raducki. Zwrócił uwagę na potrzebę systematycznego podnoszenia kwalifikacji, aby być dobrze przygotowanym do sprawnej i skutecznej pomocy.
Również Wójt Gminy Andrzej Modrzejewski z uznaniem odniósł się do ćwiczących druhów, zaznaczając przy tym, iż z roku na rok poziom przygotowania jednostek OSP z terenu gminy Czarnożyły do prowadzenia działań ratowniczych jest coraz wyższy. Druhowie są lepiej wyszkoleni i dysponują coraz lepszym sprzętem. Dodał, iż tego typu ćwiczenia są niezbędne do doskonalenia umiejętności, które można wykorzystać podczas prawdziwej akcji ratowniczo-gaśniczej. Ćwiczenia przynoszą wymierne korzyści dla jednostek OSP oraz mieszkańców gminy, którzy mogą zawsze liczyć na skuteczną pomoc ze strony strażaków. Ponadto przedstawił stan środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na zabezpieczenie przeciwpożarowe, które w roku 2019 wyniosły około 300 tys. zł.

logomikroporady

 

 gops logo