W dniu 26 października 2019 r. odbyło się podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach „grantów sołeckich”. Celem projektu była poprawa jakości korzystania z remizy OSP w Opojowicach poprzez wyposażenie jej w nowy sprzęt kuchenny oraz sanitarny. Celem przewodnim było ponadto wyrównanie szans rozwojowych poszczególnych sołectw na terenie gminy Czarnożyły oraz pobudzenie aktywności mieszkańców w zakresie lokalnego rozwoju. 


W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opojowicach z inicjatywy realizatorów projektu na czele z sołtyską Opojowic - p. Mariolą Misiak odbyły się pierzajki, czyli tradycyjne darcie pierza. W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski, Radny Rady Gminy – Jerzy Maras, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Opojowicach oraz lokalni mieszkańcy.
Wyskubki, wydziórki, pierzarki, czy skubki – różne są określenia tego obyczaju. Długie, zimowe wieczory na terenach wiejskich poświęcano czasami na „obróbkę” pierza. Do pracy przy pierzu zabierano się po oporządzeniu dobytku w oborze, a uczestniczyły w nich: mężatki, panny, a także dzieci. Ważna była jak największa liczba uczestniczących, wtedy było najweselej.
Darcie pierza było zresztą rodzajem wzajemnej pomocy, w jednej chacie gromadziło się kilkanaście osób, by przez kilka wieczorów wspólnie pracować. Pierze było bowiem niezbędne, każda zapobiegliwa matka hodowała gęsi, by z ich piór zrobić później córce pierzynę i poduchy, które stanowiły podstawowy element jej wiana. Wyskubki polegały na oddzieleniu puchu od twardej części pióra, zwanej „szypułką” i właśnie z tego puchu wykonywano poduszki i pierzyny.

Ta tradycyjna czynność miała swoją swoistą oprawę – poczęstunek i przyśpiewki. Nie inaczej było w Opojowicach gdzie licznie zgromadzeni mieszkańcy starali się wyskubać puch z opornego niejednokrotnie pierza. Wszystkim zgromadzonym sprawiło to niemało radości wywołując salwy śmiechu. Nie zabrakło również tradycyjnych przyśpiewek, smacznych potraw oraz opowiastek z humorem. Ciekawe spotkanie miało na celu propagowanie bogatej tradycji i obrzędu wiejskiego oraz integracje miejscowego społeczeństwa.
W ramach projektu remiza OSP w Opojowicach została wyposażona w chłodnię gastronomiczną, stoły oraz urządzenia kuchenne i sanitarne. Łączna wartość zadania wyniosła 13 tys. zł dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie ponad 9,6 tys. zł.

"Jak mos chłopa złego,
nie wis co z nim zrobić,
łowiń go pierzynom,
to mu złości minom!"

logomikroporady

 

 gops logo