W dniu 26 lutego 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg na prace drogowe polegające na przebudowie dwóch dróg w gm. Czarnożyły: tj.: w miejscowości Raczyn oraz Staw. 


Do przetargu przystąpiła 1 firma, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. zo.o. z Lublińca.

W terminie do 29 czerwca 2018 r. na drodze w miejscowości Raczyn wykonawca na długości ponad 1 200 mb zrealizuje roboty polegające na:

  • profilowaniu i zagęszczaniu mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości jezdni, poboczy i zjazdów,

  • wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych ze skropieniem emulsją asfaltową, zjazdy i pobocza

  • wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna i wiążąca,

  • odbudowa istniejących rowów otwartych oraz remont istniejących przepustów.


W terminie do 25 maja 2018 r. na drodze Staw - Postruże wykonawca na długości 750 m zrealizuje roboty polegające na:

  • profilowaniu i zagęszczaniu mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości jezdni, poboczy i zjazdów,

  • wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych ze skropieniem emulsją asfaltową, zjazdy i pobocza,

  • wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna i wiążąca,

  • odbudowa istniejących rowów otwartych oraz remont istniejących przepustów.

Wartość inwestycji wynosi ponad 1 023 891 zł. Gmina Czarnożyły złożyła wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie drogi w Raczynie.


Plan zagospodarowania terenu dla drogi w m. Raczyn