Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje o możliwości uczestnictwa w szkoleniach aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zapraszamy osoby bezrobotne (III profil pomocy), z terenów wiejskich, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym również osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach szkoleń istnieje możliwość ukończenia kursów min. w zakresie:

  • spawania
  • prawa jazdy kat.B, C, C+E
  • operator wózków widłowych
  • operator maszyn do robót ziemnych, drogowych
  • warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
  • treningu umiejętności społecznych.

Szkolenia są bezpłatne, uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie oraz wsparcie finansowe w ramach odbytego stażu.
Więcej informacji w siedzibie GOPS w Czarnożyłach lub pod nr telefonu 43 8416 297.