b_200_150_16777215_00_images_2017_2017-11-20-KSWP-logo.pngKrajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z realizacją projektu „Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego” Jeremie 2 rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie pożyczek na start i rozwój dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z terenu województwa łódzkiego.

Oprocentowanie od 0% - uzależnione od okresu prowadzenia działalności i okresu spłaty pożyczki.
Wnioski wraz z dokumentacją będą przyjmowane w głównej siedzibie KSWP w Końskich, ul. Staszica 2A oraz w biurze KSWP w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3  w godzinach 8:00-16:00.

Nowa oferta obejmuje:

  • Pożyczkę Inwestycyjno – Obrotową (PIO)
  • Pożyczkę Inwestycyjną (PI)

Proponujemy atrakcyjne warunki uzyskania pożyczki w tym brak opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Uzyskane wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Więcej informacji: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki