b_200_150_16777215_00_images_2017_2017-11-17-ranking-gmin.jpgGmina Czarnożyły zajęła wysokie miejsce w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej w kategorii gmin wiejskich obejmującego wszystkie samorządy w Polsce.
Stworzony przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców. 

Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pod uwagę brane są m.in. :

  • wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca,
  • liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców,
  • liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców,
  • saldo migracji,
  • liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców
  • odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

W tegorocznej edycji rankingu samorządy rywalizowały w czterech kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie oraz miasta na prawach powiatu.


Gmina Czarnożyły w kategorii gmin wiejskich spośród 1559 samorządów z całej Polski zajęła wysokie 237 miejsce, w województwie łódzkim na 133 gminy wiejskie uplasowała się na 16 pozycji, a w powiecie wieluńskim została liderem rankingu.


Wysoka lokata w rankingu jest dużym sukcesem dla samorządu Gminy Czarnożyły zważywszy, że jest gminą typowo rolniczą.
Pełny ranking na stronie samorzad.pap.pl