Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu wydał Rozporządzenie nr 1/2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie określeia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła zakażna choroba zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze.