Wójt Gminy Czarnożyły oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pn.: "Kartka z kalendarza Gmina Czarnożyły widziana oczami dzieci i młodzieży. 

 

Regulamin konkursu plastycznego