Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje o obowiązku przeprowadzenia spisu zwierząt w gospodarstwie hodowców co najmniej 1 raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia b.r. i złożenia dokumentów do ARiMR w ciągu 7 dni od przeprowadzenia ww. spisu.