b_200_150_16777215_00_images_2017_2017-11-13-wieczornica-patriotyczna-47.jpgTradycyjnie Święto Niepodległości w Gminie Czarnożyły obchodzone jest we wszystkich placówkach oświatowych, liczne apele i przedstawienia organizowane są ku czci poległym za wolność Ojczyzny. W Szkole Podstawowej w Łagiewnikach w dniu 13 listopada 2017 r. odbyła się wieczornica patriotyczna. 

Uczniowie wystąpili w montażu słowno-muzycznym, który przedstawiał chronologiczne wydarzenia i bohaterskie zrywy Polaków w dążeniu do odzyskania niepodległości.
Wśród zaproszonych gości na uroczystości byli przedstawiciele samorządu gminnego i sołeckiego, związku kombatantów, duchowieństwa, grona pedagogicznego oraz liczna grupa rodziców uczniów szkoły.
Mottem przewodnim wydarzenia były słowa Św. Jana Pawła II - „Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć”.
Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski, nie kryjąc wzruszenia, wyraził słowa podziękowania i gratulacje dla dzieci i całego grona pedagogicznego, którzy kultywują tradycję i podtrzymują pamięć o bohaterach zrywów powstańczych.
Pamiętajmy o szczególnych wydarzeniach z historii Naszej Ojczyzny.