b_200_150_16777215_00_images_2017_2017-10-13-dzien-edukacji-narodowej-05.jpgZ okazji Dnia Edukacji Narodowej dnia 12 i 13 października 2017 r. w placówkach oświatowych z terenu Gminy Czarnożyły odbyły się liczne apele i okolicznościowe występy. Wszystkie szkoły i przedszkola odwiedził Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Jerzym Łabęckim. Władze samorządowe składając okolicznościowe życzenia oraz wyrazy podziękowania wręczyli kierownictwu placówek oświatowych bukiety kwiatów.


Wśród uczestników uroczystości znaleźli się dyrektorzy i nauczyciele czynni oraz emerytowani z poszczególnych placówek oświatowych. Dla wszystkich zebranych uczniowie przygotowali humorystyczne skecze i scenki z życia szkoły.
Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy takich myśli i marzeń które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom tym starszym i tym młodszym zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Kilka zdjęć z uroczystości w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydrzynie