2021 02 23 spolka wodnaW Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach w dniu 23 lutego 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Czarnożyłach. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele władz samorządu gminnego (Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Łabęcki, Wójt Gminy – Andrzej Modrzejewski, Sekretarz Gminy – Piotr Kędzia), oraz delegaci.  

Walne zebranie prowadził p. Jerzy Łabęcki, który udzielił głosu Przewodniczącemu Spółki celem przedstawienia sprawozdania rzeczowego za miniony rok, Pan Andrzej Piątek poinformował wszystkich zebranych, że w ramach działalności za rok 2020 Zarząd spółki przeprowadził pełną konserwację rowów melioracyjnych na długości 6610 mb, kolejne 15080 mb zostało wykoszone, ponadto usunięto 9 awarii systemy drenarskiego.

W ramach sprawozdania finansowego budżet spółki kształtował się następująco:
I Stan konta na początku roku – 27 192,93 zł

II. Dochody łącznie – 129 333,20 zł w tym
1. Składki członkowskie – 53 686,20 zł
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 20 240,00 zł
3. Dotacja Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury – 34 407,00 zł
4. Dotacja z Gminy Czarnożyły - 20 000,00 zł

III. Wydatki łącznie – 142 729,72 zł w tym
1. Materiały – 485,33 zł
2. Usługi – 129 786,10
w tym z dotacji – 74 647,00 zł
środki własne – 55 139,10 zł
3. Pozostałe koszty (koszty podróży, materiały biurowe, opłaty skarbowe i bankowe) – 12 458,29 zł

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2020 r. – 12 796,41 zł

Zarząd spółki przedstawił plan finansowy na rok 2021 obejmujący dochody i wydatki na kwotę ponad 119 956 zł. Zakres prac na 2021r. zawiera pełną konserwację na długości 8 250 mb oraz wykaszanie rowów melioracyjnych na długości 4 440 mb.
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach wyrazili słowa gratulacji i podziękowań dla Zarządu spółki wodnej za efekty prac wykonanych na urządzeniach melioracyjnych w ubiegłym roku.
Walne zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie finansowe i rzeczowe za rok 2021, wysokość stawki na rok 2021 oraz plan prac i budżet na rok 2021.

W roku 2021 zakończyła się również trwająca 5 lat kadencja Zarządu Spółki, w trakcie pięcioletniego okresu działalności zrealizowano pełna konserwację ponad 48 km rowów melioracyjnych, kolejne 52 km zostały wykoszone oraz usunięto 68 awarii systemu drenarskiego.

Łącznie od początku reaktywacji działaności spółki tj. od roku 2011, wykonano pełną konserwację ponad 116 km rowów, ponad 75 km wykaszano oraz usunięto 147 awarii. W trakcie tego okresu spółka pozyskała dofiansowanie z Gminy Czarnożyły, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na łączna kwotę 325 931 zł.

Podczas tegorocznego walnego zebrania delegatów na kolejną kadencję wybrano nowych przedstawicieli zarządu w osobach Przewodniczący - Paweł Szlawski, Z-ca Przewodniczącego - Andrzej Piątek oraz Sekretarz - Wacław Golański. Do składu nowej Komisji Rewizyjnej wybrano na Przewodniczącego - Włodzimierza Adamczyka, Z-cę Marcina Mikołajczyka oraz Członka Marka Sadowego.

Wójt Gminy Czarnożyły - Andrzej Modrzejewski oraz Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Łabęcki podziękowali za trud pracy społecznej ustępującemu zarządowi oraz złożyli dla przedstawicieli nowego zarządu gratulacje wraz z życzeniami owocnej pracy na rzecz działalności spółki.

2021 02 23 spolka wodna

logomikroporady

 

 gops logo