20231129 2 droga wydrzyn koloniaGmina Czarnożyły zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn Kolonia”. W ramach robót budowlanych wykonano na długości 996,42 mb nowy odcinek nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,00 mb, jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m, jednostronne pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz stałą organizację ruchu - oznakowanie poziome i pionowe. 

Czytaj więcej...

lodzkie logo smallW 2023 roku Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanienarealizację małychprojektów lokalnych. Sejmik Województwa udzielił Gminie Czarnożyły pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 36.000 zł z przeznaczeniem nadofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „Sołectwo na Plus” w miejscowościach: 

Czytaj więcej...

20231124 14 samochod opojowiceW dniu 24 listopada 2023 r. odbyło się huczne powitanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Opojowicach. 

Czytaj więcej...

ranking rzeczpospolitaGmina Czarnożyły w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” spośród 1 513 gmin wiejskich w Polsce zajęła 13 miejsce, w województwie łódzkim uplasowała się na pozycji 6, a w powiecie wieluńskim jest liderem zdobywając łącznie 55,26 pkt

Czytaj więcej...

Logo mina dobra do zyciaGmina Czarnożyły zajęła wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia 2023" w kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich obejmującego wszystkie samorządy w Polsce.  

Czytaj więcej...

logo fundusz sprawiedliwosciW dniu 09 listopada 2023 roku w sali OSP w Raczynie nastąpiło przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach zadania "Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem". 
Czytaj więcej...

Podkategorie