100_2397_00.jpgW dniu 13.09.2009r. w Łagiewnikach odbył się festyn szkolny pod hasłem „Witajcie w naszej bajce”.

Organizatorami imprezy była Rada Rodziców przy udziale Rady Pedagogicznej  oraz jednostek straży pożarnej Kątów, Raczyna i Łagiewnik.

 

Czytaj więcej...

W Regionalnym Konkursie Grantowym o dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13 - 19 lat z małych miejscowości. Po raz pierwszy Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse" przeprowadzany jest w systemie elektronicznym.

Czytaj więcej...

100_0228.jpgTradycyjnie w pierwszą niedzielę września przed kościołem zgromadził się barwny korowód z wieńcami i plonami ziemi z całej parafii by następnie uczestniczyć we Mszy Świętej.

Czytaj więcej...

Dokonano końcowego odbioru budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Raczyn wraz z odbudową drogi powiatowej przez miejscowość Raczyn w której wbudowane zostały kolektory grawitacyjne ze studniami i przyłącza zagrodowe. Termin zakończenia zadania 15 lipiec 2009 rok.

Czytaj więcej...

Przez miejscowość Opojowice został wykonany remont drogi powiatowej nr 4545E, na odcinku od drogi krajowej nr 45 do końca miejscowości o długości 1569 mb. Prace polegały na budowie chodnika jednostronnie oraz położenia warstwy asfaltowej na części jezdnej. Łączne koszty remontu wyniosły 1 024 000 zł.

Czytaj więcej...

100_1582.jpgW dniu 21 czerwca br. odbył się festyn zorganizowany przez gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach oraz Ochotniczą Straż Pożarną Organizatorzy do perfekcji przygotowali bogaty program obejmujący występy taneczne dzieci ze szkół i kółek zainteresowań, popisy wokalno instrumentalne, pokaz wyrobu unikatowego papieru przez czerpalnie KALANDER, humorystyczne przedstawienie wrocławskiego teatrzyku oraz konkursy i zabawy.

Czytaj więcej...

Podkategorie