b_200_150_16777215_00_images_banery_logo-wczk.jpg Od godz. 4.00 dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 11.00 dnia 30 grudnia 2019 r.  prognozuje się wystąpienie opadów marznącego deszczu powodującego gołoledź. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_banery_logo_imgw.pngOd godz. 02:00 dnia 04.12.2019 do godz. 08:00 dnia 04.12.2019 prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. 

Czytaj więcej...

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt przez „zwierzęta bezdomne” - rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Przypadki faktycznie bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do:

  • Urzędu Gminy Czarnożyły - tel: 43 841 62 17 w godzinach pracy Urzędu
  • 501 725 597 - po godzinach pracy Urzędu i w dni wolne od pracy.

Przy zgłoszeniu należy podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz podać dane do kontaktu, które mogą być pomocne w prowadzonej procedurze wyłapania zwierzęcia.
Po przyjęciu zgłoszenia gmina podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia gmina zleci podmiotowi z którym zawarła w tym zakresie stosowną umowę, wyłapanie zwierzęcia i przekazanie go do schroniska.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych realizowane jest w ramach zawartej przez gminę umowy z Gabinetu Weterynaryjnego –Krzysztofa Rzepecka ul. Kościelna 1, 98-270 Złoczew
Zgłoszenia z zakresu powyższych zdarzeń kierować należy do Urzędu Gminy Czarnożyły - tel. 43 841 62 17 w godzinach pracy Urzędu. Po godzinach pracy Urzędu i w dni wolne od pracy na Policję tel. 997 lub 112 lub bezpośrednio w Gabinecie Weterynaryjnym tel. 501 725 597.

OSTRZEŻENIE Nr 18
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 02:00 dnia 16.05.2015 do godz. 06:00 dnia 16.05.2015

Czytaj więcej...

 

b_200_150_16777215_00_images_news_burza.jpgIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu

OSTRZEŻENIE Nr 17

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Czytaj więcej...

OSTRZEŻENIE Nr 15
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Czytaj więcej...

logomikroporady

 

 gops logo