Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/2
Obszar województwo łódzkie
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 31.03.2015 do godz. 20:00 dnia 01.04.2015
Przebieg
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,
w porywach od 90 km/h do 100 km/h, początkowo z południowego-zachodu, następnie
z północnego-zachodu. Przewiduje sie, że najsilniejsze porywy wiatru wystąpią wieczorem
31.03 i w pierwszej części nocy 31.03/01.04 oraz około południa 01.04.2015.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%

logomikroporady

 

 gops logo