Drukuj

Funkcjonowanie oświaty w Gminie opierać się będzie w najbliższych latach na istniejących szkołach podstawowych w Czarnożyłach, Łagiewnikach, Wydrzynie. Nauka w szkołach ponadpodstawowych realizowana jest w pobliskim Wieluniu. Młodzież ma zagwarantowany bezpieczny dojazd do szkół, a wykształcona kadra nauczycielska daje pewność wysokiego poziomu nauczania. Ponadto młodzieżą niepełnosprawną zajmuje się Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Gromadzicach.


Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

Szkoły podstawowe


Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach

Przedszkola

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Placówki kulturalne