Jak co roku w pierwsza niedzielę wakacji na boisku w Czarnożyłach odbył się festyn gminny pod hasłem „To już lato”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach przy współudziale OSP Czarnożyły oraz Urzędu Gminy w Czarnożyłach.

Czytaj więcej...

X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Czarnożyłach odbył się 24 czerwca 2011 roku w Sali OSP Łagiewniki. W uroczystości uczestniczyli prezesi, naczelnicy i delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w 8 jednostkach OSP z terenu gminy, członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście: Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieluniu – dh Marian Siwiaszczyk, Z-ca Komendanta PSP w Wieluniu – mł. Bryg. mgr inż. Grzegorz Staszek, Przewodniczący Rady Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski, Wójt Gminy – Tomasz Luboiński, Sekretarz Gminy – Piotr Kędzia, radni sołectwa Łagiewniki – Henryk Marciniak i Platoń – Jerzy Bajzert oraz pan Janusz Olejnik – przedsiębiorca z Czarnożył, który wspiera działalność OSP w Gminie Czarnożyły.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Czytaj więcej...

W poniedziałkowe popołudnie na terenie obok remizy OSP w Stawie odbyło się Powiatowe Święto Ludowe. Mszę świętą odprawił ksiądz kanonik Józef Błasiński proboszcz parafii Św. Andrzeja Boboli w Masłowicach. W części oficjalnej były okolicznościowe przemówienia oraz wręczenie odznaczeń.

Czytaj więcej...

Już po raz piąty boisko obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach było miejscem emocjonujących rozgrywek w piłkę siatkową. Obok drużyn z terenu gminy Czarnożyły, wśród których były drużyny z Łagiewnik, Raczyna, Czarnożył oraz Kątów udział wzięły drużyny z Popowic, gmina Pątnów oraz Świątkowice, gmina Lututów.

Czytaj więcej...

Panie z Łagiewnik wzięły inicjatywę w swoje ręce. Wzorem innych miejscowości reaktywowały Koło Gospodyń Wiejskich i zorganizowały festyn z humorem i rozmachem.

Czytaj więcej...