b_200_150_16777215_00_obrazki_22-2.jpgPanie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wydrzynie zorganizowały w dniu 29.05.2011 r. na placu przy remizie OSP festyn z okazji  Dnia Matki oraz Dnia Dziecka.

Czytaj więcej...

Urząd Statystyczny w Białymstoku uprzejmie informuje, że do 30 czerwca br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Udział w NSP 2011 jest obowiązkowy. Obowiązek ten wynika z ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 oraz ustawy o statystyce publicznej. W dobie społeczeństwa informacyjnego, rozpowszechnienia Internetu i komputerów samospis internetowy jest najwygodniejszą formą udziału w spisie.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_obrazki_8-2.jpgPod takim hasłem odbył się 22 maja 2011 r. festyn organizowany przez Szkołę Podstawową w Wydrzynie.

Był on częścią ekologicznego programu realizowanego przez tę placówkę. Szkoła współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i stara się o pozyskanie dotacji na edukacje ekologiczną w kwocie 20 tys. zł.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_obrazki_DSC06423.jpgGmina Czarnożyły ze względu na podwyższony poziom manganu w wodzie podjęła decyzje o modernizacji hydroforni i zainstalowaniu urządzeń do uzdatniania wody.

Czytaj więcej...

Dnia 8 maja 2011 r. o godz. 1500 w miejscowości Gromadzice odbył się festyn majowy. Inicjatorką oraz najbardziej zaangażowaną osobą w przygotowanie wiosennej imprezy była pani Jolanta Krysztofińska, radna Rady Gminy Czarnożyły z Gromadzic. Bardzo mocno zaangażowały się również panie z reaktywowanego Koła Gospodyń Wiejskich w Gromadzicach pod przewodnictwem pani Anny Ciećka oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej  z Gromadzic.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_obrazki_DSC05794.jpgW dniu 3 maja 2011 roku o godz. 900 w kościele Św. Bartłomieja  w Czarnożyłach ksiądz kanonik Jerzy Wachowski odprawił Mszę Świętą w intencji strażaków ochotników i ich rodzin, w dzień poprzedzający święto ich patrona Św. Floriana.

Czytaj więcej...