W dniu 21 lipca 2010 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach, odbyła się uroczystość wręczenia medali małżonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat i doczekali się „Złotych Godów”. Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w imieniu Prezydenta RP wręczył Wójt Gminy Czarnożyły- Tomasz Luboiński oraz Starosta Wieluński- Andrzej Stępień.

Czytaj więcej...

W dniu 12 lipca 2010 roku w Opojowicach odbyły się międzygminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Czarnożyły i Ostrówek. W zawodach udział wzięło 17 jednostek seniorskich, 6 grup młodzieżowych, oraz jedna grupa żeńska. Sędzią głównym zawodów był kpt. Jacek Raducki z Komendy Powiatowej z Wielunia.

Czytaj więcej...

W pierwszej połowie czerwca 2010 roku na terenie Gminy Czarnożyły niezależni inwestorzy z miejscowych materiałów wykonali w szybkim tempie budowę mieszkania na potrzeby własne. Najpierw sprawdzili plan zagospodarowania przestrzennego, chodziło im o tereny budownictwa mieszkaniowego.

Czytaj więcej...

Jak co roku, w dniu 13 czerwca 2010 r. został zorganizowany festyn na boisku sportowym w Czarnożyłach. Organizatorzy to: Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnożyłach oraz Urząd Gminy Czarnożyły. Uroczystość została bardzo dobrze przygotowana, a głównym sprzymierzeńcem była wspaniała, słoneczna pogoda. Tłumnie zebrani uczestnicy mieli zapewnionych wiele atrakcji.

Czytaj więcej...

Gminne Biuro Spisowe informuje, iż w dniu 14 czerwca upłynął termin składania wniosków na rachmistrzy spisowych w Powszechnym Spisie Rolny 2010. Do czasu w którym upłynął termin składania wniosków wpłynęło 6 kandydatur.

Czytaj więcej...

Rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu klęskowego na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach. Do oprocentowania kredytu dopłaca ARiMR. Kredytobiorca opłaca jedynie 2% należnego oprocentowania w skali roku, o ile ubezpieczył przynajmniej połowę średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją lub 3,8125 %, gdy takich umów nie zawarł.

Czytaj więcej...