W dniach 17 - 31 stycznia 2012 r. odbędą się w sołectwach zebranie wiejskie. Tematyka zebrania:

  • Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
  • Przedstawienie informacji o sytuacji gospodarczo – finansowej Gminy Czarnożyły.
  • Zapytania i wolne wnioski
Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_suw_11.jpgZgodnie z planem do 30 11.2011 r. Firma Gutkowski z Leszna zakończyła prace modernizacyjne na hydroforni w Czarnożyłach. Odbioru końcowego wykonanych prac, po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru i pomyślnie wykonanych próbach wody dokonano 15.12.2011 r.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_oplatek_100_4368.jpgW dniu 11 grudnia 2011 r odbyło się tradycyjne coroczne spotkanie opłatkowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Czarnożyły . Organizatorem tegorocznego wydarzenia byli druhowie z jednostki OSP Kąty.

Czytaj więcej...

Dnia 11 grudnia 2011r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach odbył się II Turniej Halowych Mistrzostw Gminy Czarnożyły w Piłce Siatkowej.

Do rozgrywek zgłosiło się pięć drużyn z terenu gminy: Kąty, Wydrzyn, Staw, Łagiewniki i Raczyn. Mecze rozgrywane były w systemie turniejowym, z powodu braku jednej drużyny Rada Ligi zdecydowała o wprowadzeniu rundy rewanżowej.

Czytaj więcej...

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90/2011 Starosty Wieluńskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Wieluńskiego z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie powiatu wieluńskiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 13 grudnia /wtorek / 2011r. o godz. 1200 na terenie gminy Czarnożyły zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych polegająca na wyemitowaniu modulowanego dźwięku syren w okresie jednej minuty.

Czytaj więcej...