Koszt całkowity zadania obejmujący wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego , nadzór inwestorski nad inwestycją oraz budowę boiska wyniósł 361 549,44 zł.

Zadanie współfinansowane przy udziale Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w wysokości 180 700, 00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset 00/100 zł).

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Wieluńska’’ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

"Każde źdźbło trawy ma swoje miejsce na ziemi skąd czerpie życie i siłę – tak samo Człowiek jest wrośnięty w kraj, z którego czerpie swą wiarę wespół z życiem" tymi słowami  J. C. Korzeniowskiego Wójt Gminy Czarnożyły – Tomasz Luboiński rozpoczął uroczystość promocji pracy naukowej pt.: "Monografia Gminy Czarnożyły" pod redakcją dr Zdzisława Włodarczyka.

Czytaj więcej...

W dniu 26 kwietnia 2009 roku jury honorowe nagrody "Złoty Ekslibris" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi w kategorii: "Najlepsza książka i Ziemi Łódzkiej wydana w roku 2009".

Czytaj więcej...

Dnia 18.10 2009 roku o godzinie 1400 w miejscowości Kąty rozpoczęła się uroczystość przekazania średniego samochodu pożarniczego marki Star 244L dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach oraz poświęcenie i przekazanie do użytku drogi gminnej Kąty – Michałków.

Czytaj więcej...

100_2769-2.jpgW tą niedzielne popołudnie odbyła się uroczystość przekazania oraz poświęcenia nowego samochodu pożarniczego, wśród druhów ochotników znaleźli się także zaproszeni goście: Czytaj więcej...

logomikroporady

 

 gops logo