b_200_150_16777215_00_images_2020_2020-02-12-oze.jpgUrząd Gminy Czarnożyły informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie do budowy indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. 


Gmina zamierza przystąpić do konkursu z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na budowę indywidualnych instalacji OZE. W ramach projektu możliwy będzie montaż:

  • Instalacji kolektorów słonecznych
  • instalacji paneli fotowoltaicznych
  • kotłów na biomasę

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie do dnia 28.02.2020 r. w Urzędzie Gminy Czarnożyły, Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły pokój nr 4.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 43 8416 281, 43 8416 954, 43 8416 805.
Wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.czarnozyly.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Czarnożyły.

Wzór deklaracji do pobrania (wersja edytowalna)

Wzór deklaracji do pobrania (wersja do wydruku)

logomikroporady

 

 gops logo