b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-12-14-oplatek-straz-30.jpgStrażackie spotkania opłatkowe są już wpisane w tradycje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnożyły. Tegoroczne wydarzenie odbyło się w poszerzonym składzie, do druhów z terenu gminy dołączyła jednostka OSP z Nietuszyny, która przynależy do parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Czarnożyłach. Organizatorem spotkania w dniu 14 grudnia 2019 r. była jednostka OSP Gromadzice, gdzie miejscowi druhowie wraz z członkiniami koła gospodyń wiejskich przygotowali wigilijną wieczerzę. 


Strażacki opłatek otworzył i powitał wszystkich uczestników Prezes Zarządu Gminnego - dh Dariusz Marciniak. Rozpoczęciem wigilijnej wieczerzy było odczytanie przez proboszcza parafii Czarnożyły - ks. Marka Jelonka fragmentu ewangelii o Bożym Narodzeniu. Ponadto proboszcz życzył wszystkim ochotnikom aby nie zgasło w nich zaangażowanie oraz chęć niesienia pomocy i społecznej pracy. Następnie wszyscy zebrani składając sobie życzenia na zbliżające się święta przełamali się opłatkiem.
Wójt Gminy Czarnożyły - Andrzej Modrzejewski podziękował ochotnikom za zaangażowanie, gratulował mobilizacji przy działaniach ratowniczych i szkoleniowych oraz złożył wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia. Podkreślił również wartość społeczną ochotników, którzy ratując mienie i życie niejednokrotnie narażają własne zdrowie oraz poświęcają swój prywatny czas.
Słowa uznania oraz życzenia świąteczne i noworoczne wyrazili również Przewodniczący Rady Gminy Czarnożyły – Jerzy Łabęcki, Komendant Gminny dh Janusz Małyszka oraz proboszcz parafii Raczyn ks. Marcin Knaga.
Wspólnym śpiewaniem kolęd oraz przygotowaną przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Gromadzicach wyśmienitą wieczerzą zakończyło się spotkanie opłatkowe strażaków - ochotników z terenu Gminy Czarnożyły.

 

logomikroporady

 

 gops logo