Zakończyły się kolejne dwa projekty dofinansowane w 2019 r. ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach tzw. "grantów sołeckich" w miejscowościach:  

  • Łagiewniki pod nazwą „Remont remizy OSP w Łagiewnikach oraz organizacja warsztatów kulinarnych sposobem na integrację społeczeństwa lokalnego”

W ramach projektu przeprowadzono remont w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach poprzez założenie nowej podłogi oraz pomalowanie wnętrza remizy. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się zorganizowaniem warsztatów kulinarnych, które zapewniły pole do integracji miejscowej ludności oraz przekazywanie kulinarnych doświadczeń.
Łączna wartość zadania wyniosła 12 tys. zł dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 tys. zł.

  • Raczyn pod nazwą: „Remont pomieszczeń w remizie OSP Raczyn formą zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności.”

W ramach przeznaczonych funduszy wykonano remontu w budynku remizy OSP Raczyn, został wykonany nowy sufit, położono glazurę na ścianach oraz wymieniono instalację elektryczną. Przeprowadzono warsztaty kulinarne, w ramach których mieszkańcy mieli możliwość realizowania kulinarnych pasji oraz wspólnej integracji.
Łączna wartość zadania wyniosła 13,4 tys. zł dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 tys. zł.

logomikroporady

 

 gops logo