Drukuj

W dniu 19 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zostały podpisane umowy na granty sołeckie. Sejmik Województwa udzielił Gminie Czarnożyły pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 29.685 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych  

w miejscowości:

Celem projektów jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, aktywności społecznej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, a także integracja środowisk lokalnych.