W dniu 19 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zostały podpisane umowy na granty sołeckie. Sejmik Województwa udzielił Gminie Czarnożyły pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 29.685 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych  

w miejscowości:

  • Łagiewniki pod nazwą: „Remont remizy OSP w Łagiewnikach oraz organizacja warsztatów kulinarnych sposobem na integrację społeczeństwa lokalnego” (10.000 zł),
  • Opojowice pod nazwą „ Doposażenie remizy Osp w Opojowicach oraz organizacja pierzarki sposobem na integrację środowiska lokalnego” (9.685 zł),
  • Raczyn pod nazwą „Remont pomieszczeń w remizie OSP Raczyn formą zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności” (10.000 zł).

Celem projektów jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, aktywności społecznej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, a także integracja środowisk lokalnych.

logomikroporady

 

 gops logo