b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-05-05-przekazanie-samochodu-iveco-70.jpgW dniu 5 maja 2019 r. odbyło się oficjalne poświęcenie i przekazanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Raczyn. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz druhów z gminy Czarnożyły przed miejscową remizą.  


Wszyscy uczestnicy udali się do miejscowego kościoła gdzie proboszcz parafii Raczyn – ks. Marcin Knaga celebrował Mszę Świętą w intencji strażaków oraz ich rodzin. Następnie po przemarszu przed remizę OSP Raczyn rozpoczęła się część oficjalna uroczystości.

Nowy samochód pożarniczy marki IvecoCargo został zakupiony przez jednostkę OSP w Raczynie za łączną kwotę 870 tys. zł. Rada Gminy Czarnożyły przeznaczając na zakup pojazdu kwotę 200 tys. zł zapoczątkowała montaż finansowy inwestycji, do którego dołączono środki MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Łodzi oraz własne jednostki OSP Raczyn.
Pojazd pożarniczy poświęcił ks. Marcin Knaga, a uroczystego przekazania kluczyków ochotnikom dokonali Andrzej Modrzejewski - Wójt Gminy Czarnożyły i mł bryg. Tomasz Lewiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.
Rodzicami chrzestnymi wozu bojowego nadając mu imię „Niepodległy” zostali Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP oraz Małgorzata Urbaniak – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Raczynie.

Wyrazem wdzięczności dla wszystkich wspierających zakup nowego wozu bojowego były pamiątkowe statuetki, które dla zaproszonych gości wręczył prezes OSP Raczyn – Tomasz Kuźnik.
Następnie podczas uroczystości dla wyróżnionych druhów jednostki wręczono srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
W przemówieniach okolicznościowych głos zabrali: Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski, Poseł na Sejm RP – Tadeusz Woźniak, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Robert Baryła, Wicestarosta Wieluński – Krzysztof Dziuba, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – Andrzej Chowis, Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu – mł. bryg. Tomasz Lewiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wieluniu – Andrzej Stępień, Prezes Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu – Marek Kapica, Poseł na Sejm RP – Wojciech Szczęsny Zarzycki oraz Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi – Janusz Małyszka
Zaproszeni goście składali gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów w społecznej służbie oraz przekazali okolicznościowe listy gratulacyjne i upominki.