Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej. 

Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci i mają jako jedne z niewielu pochodzenie heraldyczne.

Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych dlatego tym bardziej powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić, przecież w każdym z nas bije biało-czerwone serce.

Wywieśmy barwy biało-czerwone pamiętając o szacunku i czci do symboli narodowych. Mamy wiele powodów, aby to zrobić.

  • 1 maja to Święto Pracy - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.
  • 2 maja to Święto Flagi wprowadzone od 2004 roku.
  • 3 maja to Święto Konstytucji 3 Maja upamiętniające przyjęcie w 1791 roku pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej, spisanej konstytucji.

Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami.

Pieśń o fladze - Konstanty Ildefons Gałczyński

"...I nigdy nie będziesz biała,
i nigdy nie będziesz czerwona,

zostaniesz biało-czerwona
jak wielka zorza szalona,

czerwona jak puchar wina,
biała jak śnieżna lawina,
najukochańsza, najmilsza,
biało-czerwona. ..."