Drukuj

Gmina Czarnożyły/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach realizuje projekt „Aktywna gmina Czarnożyły” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 


Celem projektu jest poprawa jakości życia dla 8 osób z terenu gminy Czarnożyły poprzez rozwój aktywnej integracji społeczno-zawodowej, przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz upowszechnianie pracy socjalnej.
Planowane efekty zakładają aktywizację społeczno-zawodową uczestników oraz nabycie nowych kwalifikacji oraz kompetencji psychospołecznych.
Planowane zadania w ramach projektu „Aktywna gmina Czarnożyły” to:

 

przyczynią się do poprawy statusu społecznego i jakości życia uczestników.

Całkowita wartość projektu: 142 436,41 zł w tym kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 121 076,33 zł.