b_200_150_16777215_00_images_banery_logo-wfosigw.jpegZadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnożyły”  

dofinansowano w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 57 293,46 zł, w tym dotacja w kwocie 44 824,00 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Celem realizacji zadania było usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, poprawa stanu środowiska oraz zmniejszenie szkodliwego wpływu włókien azbestowych na człowieka.


Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl