b_200_150_16777215_00_images_banery_logo-wfosigw.jpegZadanie pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – Etap I” 


Wartość ogólna zadania: 2 784 532 zł, dofinansowano w wysokości 800 000 zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem realizacji zadania jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie dostarczania ogólnospławną siecią  kanalizacji sanitarnej ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków od mieszkańców z miejscowości Gromadzice.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl